Смяна на доставчика на електрическа енергия

Какво е свободен пазар на електрическа енергия?

Свободният пазар на електрическа енергия дава възможност на Вас като абонати да избирате своя търговец на електрическа енергия.

Каква полза имате от свободния пазар на електрическа енергия?

Разпадането на монопола и създаването на конкурентна среда за търговците на електрическа енергия води до намаляване на цената на енергията и повишаване на качеството на обслужването.

Така Вие имате възможност сами да избирате доставчика, от когото закупувате ел. енергия, да договорите условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги, свързани с обслужването.

Смяната на доставчик на електроенергия („ток“) е един от сравнително лесните начини за сериозно намаляване и планиране на разходите.

Как става смяната на доставчик?

Законът дава право на всеки един клиент да смени доставчика си, стига да има електромер с почасово измерване на консумираната ел. енергия. Електроразпределителното предприятие е задължено да инсталира такъв електромер на всеки обект (сграда).

Как да изберете вашия доставчик на ел. енергия?

Ако за първи път избирате доставчик на електроенергия на свободния пазар, това означава, че до момента снабдяването се е извършвало от административно назначен доставчик по регулирани цени.

В зависимост от района, това може да е ЧЕЗ Електро България АД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД или Енерго-про Продажби АД.

Трябва да знаете, че цените, които плащате за ток на регулирания пазар са значително по-високи от тези, които може да получите от доставчик на свободния пазар.

Законът ви позволява да прекратите договора си с тях по всяко време и да изберете доставчик на свободния пазар.

Вие може да изберете доставчик, който отговаря на вашите изисквания и да договорите цени с него.

Как да регистрирате обектите си на свободния пазар?

Регистрацията преминава през две процедури – подаване на искане за достъп до пазара и подаване на искане за промяна на принадлежността към балансираща група.

Няма нужда вие да се занимавате с това, тъй като можете да упълномощите избрания от вас доставчик и той да направи регистрацията от ваше име.

Процесът отнема между 2 и 8 седмици, в зависимост от това дали обектите ви са регистрирани на пазара. Доставката по новия договор винаги започва от първо число на месеца. Чакането си струва, тъй като може да спестите значителна сума пари.

За да станете наш клиент или да получите оферта от нас е необходимо

Да ни дадете информация относно:

– Пълно наименование, ЕИК /за търговски дружества/;
– Информация за консумираната ел. енергия за минали периоди/12 месеца/;
– Клиентски номер в ЕРП, както и наименование на ЕРП.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

Може да смените доставчика само на услугата „снабдяване с електрическа енергия“.

Не може да смените доставчика на услугата „достъп до мрежата и разпределение“. Това означава, че ще заплащате потребената електрическа енергия на новия доставчик, но ще продължавате да плащате такси за ползване на мрежата на електроразпределителното предприятие.

Доставчикът на електрическа енергия няма отношение към качеството на снабдяване. Изборът на нов доставчик не променя по никакъв начин задълженията на електроразпределителното предприятие.

Можете да смените доставчика си както при всяка друга услуга – след изтичане или прекратяване на договора.

По време на смяната на доставчик захранването ви няма да бъде преустановено, тъй като не се извършват никакви физически действия по мрежата.