ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА

Моля попълнете заявка на кирилица. И попълнете всички задължителни полета.

Пълно наименование на фирмата по Търговския регистър (Само за фирми)

Лице за контакт (Име и длъжност) (задължително)

Телефон за контакт (задължително)

Вашият Email (задължително)

Сметката Ви за последния месец в лв.:

Прилагам информация за консумацията на електрическа енергия за минал период
формат на файла pdf|jpeg|jpg|doc|docx|txt|odf|zip|png до 4mb.

Клиентски номер:

Моля изберете на кое ЕРП сте клиенти:

Необходима ни е информация за потреблението за поне шест месеца назад, за да изготвим цялостен анализ на потреблението Ви и да Ви предложим конкурентна цена.

В случай, че желаете да смените доставчика си на електрическа енергия за конкретни обекти, моля посочете ги в текстово поле по-долу и ние ще Ви изготвим оферта само за изброените обекти.
На един ред трябва да въведете Обект № /Наименование обект/ ИТН/Абонатен номер, след това Адрес на обекта и на края ЕРП.

captcha

Въведете кода от картинката