„ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД е търговско дружество, развиващо своята дейност в областта на търговията с електрическа енергия. ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП е координатор на балансираща група и лицензиран търговец на ел. енергия с валидна лицензия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

100%

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

100%

ЗААНГАЖИРАНОСТ

100%

Hydroenergy Group

Ако изберете ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП за свой доставчик сега, Вие:

– Ще спестите пари, защото ще плащате по- малко за същото потребление на ел. енергия;
– Ще може да планирате по- добре разходите си;
– Избирайки нас, процедурата по смяната на доставчик няма да ви струва нищо- Вие трябва само да заплатите дължимите суми към сегашния ви доставчик;
– При смяната на доставчик няма прекъсване в захранването;

Сложете край на високите сметки за ток! Изберете нас !

Как става смяната на доставчик?

Законът дава право на всеки един клиент да смени доставчика си, стига да има електромер с почасово измерване на консумираната ел. енергия. Електроразпределителното предприятие е задължено да инсталира такъв електромер на всеки обект (сграда).

Как да изберете вашия доставчик на ел. енергия?

Ако за първи път избирате доставчик на електроенергия на свободния пазар, това означава, че до момента снабдяването се е извършвало от административно назначен доставчик по регулирани цени.
В зависимост от района, това може да е ЧЕЗ Електро България АД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД или Енерго-про Продажби АД.

Ще има ли спиране на тока?

По време на смяната на доставчик захранването ви няма да бъде преустановено, тъй като не се извършват никакви физически действия по мрежата.

Какво е свободен пазар на електрическа енергия?

Какво е свободен пазар на електрическа енергия?

Свободният пазар на електрическа енергия дава възможност на Вас като абонати да избирате своя търговец на електрическа енергия.Каква полза имате от свободния пазар на електрическа енергия?

Каква полза имате от свободния пазар на електрическа енергия?

Разпадането на монопола и създаването на конкурентна среда за търговците на електрическа енергия води до намаляване на цената на енергията и повишаване на качеството на обслужването.Как да изберете вашия доставчик на ел. енергия?

Как да изберете вашия доставчик на ел. енергия?

Ако за първи път избирате доставчик на електроенергия на свободния пазар, това означава, че до момента снабдяването се е извършвало от административно назначен доставчик по регулирани цени.ПРОЧЕТИ ОЩЕ